Druk arkuszowy
(cyfrowy i offsetowy)
  Druk wielkoformatowy
(eco-solwentowy i pigmentowy)
     
Preferowany format pliku – PDF
  Preferowane formaty plików – PDF, TIF
PDF – PDF/X-3:2002, Acrobat 4 PDF 1.3
• Czcionki zamienione na krzywe,
• Spady 3 mm,
• Rozdzielczość 350 dpi,
• Kolorystyka CMYK,
• Bez załączania profili lub z zadanym profilem ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004, dla papierów
niepowlekanych PSO Uncoated (ISO 12647-2):2004
• Minimalny margines wewnętrzny dla tekstów 3mm (od krawędzi strony),
• Bitmapy umieszczone w pliku PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał,
• Strony w katalogach książkach i broszurach powinny być ułożone kolejno, od pierwszej do
ostatniej (bez rozkładówek),
• Składowe dla głębokiej czerni: C-30%, M-30%, Y-30%, K-100%,
• Efekty specjalne np. cienie i przejścia tonalne spłaszczone zapisane jako bitmapa,
  • Skala 1:1,
• Bez warstw – spłaszczone,
• Zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
• Rozdzielczość 350 dpi, (przy małych formatach np. naklejki, etykiety)
• Rozdzielczość 150 dpi, (przy banerach, rollupach, plakatach)
• Kolorystyka CMYK 8 bit na kanał,
• Spady 3mm, (przy banerach zgrzewanych 8mm)
• Składowe dla głębokiej czerni C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%

Wycinanie po obrysie (naklejki, etykiety)
• Pliki z obrysem do wycięcia należy przygotować w formacie EPS,
• Jeżeli zlecamy druk i cięcie naklejek o nietypowym kształcie należy przygotować plik PDF w
którym na jednej stronie umieszczamy projekt a na drugiej projekt wraz z wektorową linią
cięcia.